Omni Hypnoterapi

OMNI Hypnosis Training Center er verdens største organisasjon for hypnose utdannelse og trening, og som finnes i 22 land. OMNI sin visjon og fokus er å etablere hypnoterapi som en av de fremste behandlings formene for effektiv intervensjon for å hjelpe folk til å overvinne alle slags utfordringer i deres liv.

OMNI tror at alle problemer har en grunn. Gjennom hypnose kan man gå forbi den såkalte «kritiske faktor», og slik få tilgang til ubevisstheten og dermed finne den grunnen som startet problemet og andre faktorer som forsterker det. Slik kan hypnoterapeuten hjelpe kunden å få en ny oppfatning av årsaken. Hva vil det si? Med ny oppfatning menes ikke at man skal glemme årsaken. Aldri, men heller at man håndterer/takler årsaken med et annet sinn.

Ubevisstheten funker faktisk nærmest som et dataprogram. Med alt det som skjer dag etter dag, er med på å programmere oss til å være akkurat den vi er. Det som skjer gjennom hypnoterapi er at ubevisstheten blir reprogrammert. Det skjer en reprogrammering av den emosjonelle prosessen, som var opprinnelig kilde til problemet. Kunden vil være våken hele tiden og ha full kontroll under behandlingen.

ALL HYPNOSE ER SELV HYPNOSE.

OMNI terapi er en aktiv terapi form. Kunden og terapeuten kommuniserer hele tiden. Terapeuten er bare en guide/veileder. Det er kunden som har ansvar for prosessen. Den er helt avhengig av den mentale holdningen. Alle svar ligger i oss selv.

Klinisk hypnose blir brukt for å hjelpe kunder å overvinne traumer, angst, depresjon…

Det finnes kunder som er helt våkne, noen vil være i halv våken tilstand. Det spiller ingen rolle. Det er den hypnotiserte som har full kontroll med prosessen. Sovner man så vil ikke hypnose funke.